Wednesday 22 February 2012

KEPIMPINAN @ AL-QIYADAH DALAM ISLAM

Untuk menyusun dan mengatur hubungan sosial antara manusia, maka sangat diperlukan seseorang pemimpin yang benar-benar memahami makna kepimpinan bagi memikul tanggungjawab sebagai pebimbing dan juga pemudah cara kepada tanggungjawab tersebut. Hal yang demikian supaya, pemimpin dapat merealisasikan sesuatu yang diamanahkan itu ke arah sasaran yang dihasratkan.

Hakikat pengutusan para Rasul kepada umat manusia adalah untuk memimpin seluruh umat serta membebaskan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dengan pengutusan Rasul oleh Allah s.w.t kepada sesuatu umat, dapat membantu seseorang itu untuk mengkoreksi akidahnya serta mensejahterakan lagi kehidupannya. Firman Allah s.w.t dalam Surah an-Nahl Ayat ke-36 yang bermaksud :

" Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut".

Makna hakiki kepimpinan dalam Islam adalah merealisasikan khilafah di muka bumi, demi mewujudkan kebaikan dan proses islah sepertimana yang disebutkan oleh Allah s.w.t di dalam al-Qur’an :

Mafhumnya : " Maka Demi Tuhanmu (Wahai Muhammad)! mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan Engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah Engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. " ( Surah an-Nisa’ : Ayat 65 )

Nabi sallahu’alaihi wasallam menganjurkan al-Qiyadah walau dalam perkumpulan yang berjumlah sedikit atau sasarannya sederhana di dalam hadis Baginda :

إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Maknanya : Jika tiga orang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaklah mereka melantik salah seorang di antaranya sebagai pemimpin. ( Hadis Riwayat Abu Daud )

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam kitab beliau ( Siyasah Syar’iyyah ) :

“ Wajib diketahui bahawa mentadbir perkara manusia termasuk kewajipan agama teragung, bahkan agama tidak bernilai tanpanya. Sesungguhnya kemaslahatan umat manusia hanya akan dicapai dengan sempurna melalui perkumpulan ( jama’ah ), kerana satu sama lain saling memerlukan dan ketika berkumpul, mereka harus memiliki pemimpin. “

Di antara jenis kepimpinan ( al-qiyadah ) yang paling khusus adalah kepimpinan bersifat mendidik ( al-qiyadah at-tarbawiyyah ). Ini kerana kejayaan mendidik generasi, membangun dan melakukan program kebangkitan umat berkait rapat dengan penyediaan al-qiyadah at-tarbawiyyah yang benar. Krisis yang mengepung umat kita saat ini tiada lain kerana ketiadaan pendidik ( murabbi ) yang diteladani dan pemimpin yang berjiwa mendidik ( al-qaid at-tarbawiy ).

Kepimpinan ( al-qiyadah ) yang berjaya adalah kepimpinan yang mampu memberikan pengaruh pada perilaku individu ( suatu jema’ah ) yang bertujuan agar kepimpinan itu mampu menunaikan tugasnya, mewujudkan sasaran kumpulam ( jema’ah ), melakukan pengembangan dan pengukuhan kualiti kumpulan ( jema’ah ), serta menjaga kekuatan kesatuannya.

Rujukan : al-Qiyadah al-Muatharah oleh Jamal Hasan Sa’ad Madiy.

Thursday 2 February 2012

Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine's Day

Keputusan:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-71 yang bersidang pada 22-24 Nov 2005 telah membincangkan Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine's Day. Muzakarah berpandangan bahawa ajaran Islam amat mengutamakan kasih sayang dan tidak ada hari tertentu di dalam Islam bagi meraikannya.

Oleh itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa amalan merayakan Valentine’s Day tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Roh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat adalah bercanggah dan dilarang oleh Islam.

Keputusan (English):
The Ruling on Muslims Celebrating Valentine’s Day
Decision:

The 71st Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 22nd-24th November 2005 has discussed the ruling on Muslims celebrating Valentine’s Day. The Conference decided that the teachings of Islam stress on love and there is no specific day in Islam to celebrate it.
Therefore, The Conference decided that the practice of celebrating Valentine’s Day is not part of Islam. The spirit of the celebration contains elements of Christianity and its practice that is mixed with sinful acts is prohibited and contradicts with Islam.


Keterangan/Hujah:

Sejarah Valentine’s Day tidak ada di dalam Islam. Amalan, budaya dan hasrat perayaan ini mempunyai unsur-unsur Kristian yang bercanggah dengan Islam.

Di dalam Islam tidak ada hari tertentu bagi meraikan kekasih atau kasih sayang. Islam sangat menitikberatkan soal kasih sayang dan setiap hari di dalam Islam adalah hari kasih sayang.
Islam menolak konsep kasih sayang yang terkandung dalam Valentine’s Day kerana unsur-unsur ritual keagamaan yang diamalkannya boleh menggugat akidah Islam.

Hukum Islam jelas dalam hal melarang umatnya meniru atau menyerupai budaya dan cara hidup orang bukan Islam. Ini berdasarkan sebuah hadith Rasulullah s.a.w.:


من تشبه بقوم فهو منهم

“Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia termasuk dalam kaum tersebut.”
( Riwayat Abu Daud)

Rasulullah s.a.w. juga bersabda:


من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود

“Sesiapa yang mengamalkan perkara yang bukan dari pada amalan kami maka ia akan ditolak.”
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Kebanyakan golongan remaja Islam hari meraikan Valentine’s Day dengan perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh Islam. Gejala seperti ini sekiranya tidak dibendung akan merosakkan generasi umat Islam akan datang.

Sumber : http://www.e-fatwa.gov.my