Friday 27 July 2012

Adab Iktikaf

1. Disunatkan memenuhkan masanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah seperti berzikir, membaca al-Quran dan perbincangan ilmu kerana semua ini akan mencapai maksud iktikaf.
2. Berpuasa. Iktikaf sambil berpuasa adalah lebih afdhal dan lebih mampu mematahkan syahwat jiwa dan mendatangkan kebersihan hati dan perasaan.
3. Iktikaf hendaklah dilakukan di masjid yang dilaksanakan solat Jumaat padanya.
4. Tidak bercakap melainkan perkara yang baik, tidak mencela, tidak mengumpat, tidak memfitnah, dan tidak bercakap kosong.

Sumber: Dr. Mustofa al-khin, Dr. Mustofa al-Bugho, Ali al-Sharbaji. Kitab al-Fiqh al-Manhaji.

Thursday 12 July 2012

GAMBARAN KEROSAKAN GENERASI KINI


Gambaran keadaan generasi pada hari ini pernah dijelaskan oleh Sayyid Qutub yang menerangkan bahawasanya;
            “Akal yang sedar tidak akan mencontohi perkara-perkara sepertimana dicontohi oleh manusia-manusia pada hari ini. Mereka ditimpa bencana akibat sifat mereka yang membuta tuli dari sudut perundangan, pegangan hidup, adat, dan sebagainya.
            Selain itu, pakaian yang beridentitikan Islam ditanggal dan digantikan pula dengan pakaian golongan yang tidak bertamadun, merasa kejang dalam usaha gerakan Islam, terjerit pekik seperti orang yang kesakitan, bergelak ketawa seperti orang kurang siuman, berakhlak mazmumah umpama orang yang hilang panduan, dan bercerita mengenai perkara-perkara yang tidak boleh diambil pengajaran.
            Di samping itu, peruntukan-peruntukan baru diwujudkan dengan tanpa barlandaskan garis panduan serta batasan yang disyaratkan oleh syarak. Jenayah pula dianggap hak dan begitulah sebaliknya.”


Sumber :  Sadiq Amin.  al-Dakwah al-Islamiyyah Tariq al-Khalas. . Dar al-Dacwah.